Medlemsinformation

– Lägesrapport

Efter varje styrelsemöte får du en sammanfattning av vad som har diskuterats i informationsbladet ”Lägesrapport” som du kan ladda ner i högra spalten. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Gunilla Ridström. Kontakta henne om du saknar något eller vill ta del av ytterligare utgåvor.  

Föreningen har också en anslagstavla i varje trappuppgång där du kan ta del av nyttig information.

Lägesrapport 2024

Nr. 1, v. 3, 2024

Lägesrapport 2023

Nr. 1, v. 4, 2023
Nr. 2, v. 10, 2023
Nr. 3, v. 13, 2023
Nr. 4, v. 18,2023
Nr. 5. v. 22, 2023
Nr. 6, v. 35, 2023
Nr. 7, v. 39, 2023