Parkeringsplatser

Föreningen har 44 garageplatser inomhus som nås via garageporten från Skolvägen 1. Tretton platser är extra breda och nio platser är bredare och har laddstolpe för laddning av elbilar samt två handikapplatser. Dessutom finns 17 parkeringsplatser utomhus, 10 platser utefter Skolvägen 3 och sju platser utefter Skolvägen 5.

Kontakta Lars Hildebeck, mobil; 070-562 78 67, lars.hildebeck@gmail.com, om du är intresserad av en p-plats utomhus eller inomhus i garaget.
Tilldelning av garageplatser vid kö

Platser tilldelas efter kötid. I första hand tilldelas platserna till bostadsrättshavare, i andra hand lokalhyresgäster. Boende som tidigare inte har någon plats går före boende som redan har en plats.

Vill du ha en garageplats eller plats utomhus?

Vill du hyra en garageplats eller en plats utomhus, kontakta Lars Hildebeck på Skolvägen 3, lars.hildebeck@gmail.com, mobil: 070-562 78 67