Styrelse

Medlemmarna i föreningen väljer styrelse en gång om året på föreningsmötet/årsmötet under hösten. Styrelsen har möten ca sju ggr/år och efter varje möte sammanställs den viktigaste informationen i en lägesrapport som skickas till alla medlemmarna och sätts upp på anslagstavlorna. Du finner de senaste utgåvor under rubriken Medlemsinformation, lägesrapporter.

Styrelsen ansvarar för fastighetens underhåll och skötsel och har anlitat olika entreprenörer för skötsel av detta. I första hand eftersträvar styrelsen att anlita lokala entreprenörer.

Gunilla Ridström

Ordförande och butiksansvarig, parkeringsbolaget
Skolvägen 5
gunilla@ridstrom.com
073-91 04 700

Magnus Liljegren

Sekreterare, teknisk förvaltning, vice-värd, sophantering
Skolvägen 7
magnus.liljegren6@gmail.com
0739-20 30 01

Bengt Vestin

Teknisk förvaltning, vice-värd
Skolvägen 3
Mobil: 070-898 23 26
e-post: bengt.vestin@telia.com

Roberto Angoletto

Fastighetsförvaltning, vice-värd
Skolvägen 3
Mobil: 070 524 52 91
e-post: robertos.piab@gmail.com

Jenny Lindensparr

Ekonomiansvarig
Kyrkvägen 22
Mobil: 073-946 63 86
e-post:jenny_lindensparr@hotmail.com

Åke Bergström

Städning, entrémattor, energifrågor
Skolvägen 3
0703-14 09 15
akebergstrom1@gmail.com