Parkeringsbolaget

Uthyrningen av parkeringsplatserna utomhus och inomhus i garaget hanteras av ett dotterbolag till föreningen.  Kontaktperson för uthyrningen finner du under fliken Medlemmar, parkeringsplatser.

I styrelsen för Parkeringsbolaget Suseboparken AB ingår: