Medlemsinformation

Efter varje styrelsemöte får du en sammanfattning av vad som har diskuterats i informationsbladet ”Lägesrapport” som du finner i vänstra spalten.

Föreningen har också en anslagstavla i varje trappuppgång där du kan ta del av nyttig information.

I lägenhetspärmen som upprättats av bygghherren, Brabo, finns alla uppgifter som du behöver kring garanti , tips och skötsel av din lägenhet. Om du saknar pärmen så vänd dig till trapphusvärden i din trappuppgång.