Valberedning

Valberedningens uppdrag är att presenterar förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter på ordinarie årsstämma Men det är alltid du som medlem i föreningen som tar det slutliga beslutet kring vlken styrelse du vill ska företräda dig som medlem.

På det ordinarie föreningsstämma 2021-11-25 valdes följande personer till valberedning för verksamhetsåret 2021/2022. Hör av dig till dem om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Nisse Söderström

Skolvägen 5
Mobil: 073-366 55 22
e-post:agneta.nisse@telia.com

Auli Leskinen

Kyrkvägen 16
0739-400 298
A-brilliance@hotmail.com