Trapphusvärd

Trapphusvärdarna fungerar som styrelsens förlängda arm och bidrar till ökad trivsel och bättre ordning.

Trapphusvärdarnas uppgift är att:

 • Vara en kontaktperson mellan boende och bostadsrättsföreningen
  Hälsar nya grannar välkomna och informerar dem om föreningen och dess verksamhet, hemsida etc.
 • Förklara vad grannsamverkan är och vad det innebär, både till nya och befintliga bostadsrättsinnehavare.
  Vara behjälplig vid felanmälan, tips om vart man ska vända sig vid behov av reparationer.
 • Se till att det är rent och snyggt i trappuppgången och utanför entréer och portar.
  Plocka upp skräp och direktreklam och slänga detta.
 • Samarbeta med övriga trapphusvärdar för att samordna trivselskapande åtgärder såsom exempelvis blomsterprydning vid entrén, julpyntning, anslagstavla eller liknande.
 • Hålla styrelsen underrättad om vad som händer, exempelvis vid inbrott, störningar m m.

Kyrkvägen 22

Jenny Lindensparr

Kyrkvägen 16

Katarina Germundsson

Skolvägen 3

Karoline Agnoletto

Skolvägen 5

Hanna Enedahl

Skolvägen 7

Minna Utter