Trapphusvärd

Trapphusvärdarna fungerar som styrelsens förlängda arm och bidrar till ökad trivsel och bättre ordning.

Trapphusvärdarnas uppgift är att:

  • •Vara en kontaktperson mellan boende och bostadsrättsföreningen
  • Hälsar nya grannar välkomna och informerar dem om föreningen och dess verksamhet, hemsida etc.
  • •Förklara vad grannsamverkan är och vad det innebär, både till nya och befintliga bostadsrättsinnehavare.
  • Vara behjälplig vid felanmälan, tips om vart man ska vända sig vid behov av reparationer.
  • •Se till att det är rent och snyggt i trappuppgången och utanför entréer och portar.
  • Plocka upp skräp och direktreklam och slänga detta.
  • •Samarbeta med övriga trapphusvärdar för att samordna trivselskapande åtgärder såsom exempelvis blomsterprydning vid entrén, julpyntning, anslagstavla eller liknande.
  • •Hålla styrelsen underrättad om vad som händer, exempelvis vid inbrott, störningar m m.

Våra trapphusvärdar är:

Kyrkvägen 22
Jenny LindensparrKyrkvägen 16
Katarina Germundsson

Skolvägen 3
Karoline Agnoletto

Skolvägen 5
Hanna Enedahl

Skolvägen 7
Christina Nordenskjöld Liljegren