Medlemsinformation - Lägesrapport

Efter varje styrelsemöte får du en sammanfattning av vad som har diskuterats i informationsbladet "Lägesrapport" som du kan ladda ner i högra spalten. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande Gunilla Ridström. Kontakta henne om du saknar något eller vill ta del av ytterligare utgåvor.
 
Föreningen har också en anslagstavla i varje trappuppgång där du kan ta del av nyttig information.