Föreningsmöte

En gång om året hålls ett ordinarie föreningsmöte där du som medlem väljer vilken styrelse du vill ska företräda dina intressen under det kommande året. Du beslutar även om årsredovisning för det gånga verksamehetsåret, budget för kommande år och fler andra viktiga frågor. Dessa ekonomiska rapporter finner du under rubriken Ekonomi i vänstra spalten.

Styrelsen eller du som medlem kan också kalla till extra föreningsmöte när som helst under året om det finns viktiga frågor som behöver diskuteras.

Årsstämma - Tisdag 22 november 2022 kl. 18.00

Dagordning årsstämma 2022-11-22
Valberedningens förslag på styrelse 2022/2023

Protokoll årsmöte 2022-11-22
Protokoll årsmöte 2021-11-25

Protokoll årsmöte 2020-12-07

Protokoll årsmöte 2019-11-21

På våren och hösten brukar föreningen arrangera gårdsfester. Denna gång hade Brandkåren bjudits in för att prata brandsäkerhet.