25. Trygghetsskapande åtgärder

Samverkan är nyckeln för ett tryggare Väsby
Vår förening är en av medlemmarna i den ideella föreningen Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Medlemmarna består av fastighetsägare i centrala Väsby. Vår förening betalar en medlemsavgift på 1 000 kr/år samt en serviceavgift på 6 840 kr/år. Vår ordförande, Gunilla Ridström, sitter i föreningens styrelse.
 
I medlemsskapet ingår bl a klottersanering. Det uppgick för vår del till ca 5 000 kr för 2019/2020. Dessutom ingår en trygghetsbesiktning av vår fastighet, värde ca 10 000 kr, då vi tillsammans med experter på området går igenom vad vi bör förbättra både invändigt och utvändigt för att vår fastighet ska vara trygghetssäkrad. Det är viktigaste är dock samverkan med andra fastighetsägare i centrala Väsby för att fungera som kommunens och polisens förlängda arm. Mer information om föreningen får du på hemsidan: www.tryggarevasby.se. Där får du också mer information om vad som görs av olika aktörer i vår kommun för att öka tryggheten. Det görs nämligen jättemycket och redan nu tycker kommunpolisen Daniel Wilhelmsson och säkerhetschefen Emma Rauf Otworowski, kommunen att antalet händelser i den offentliga miljön har minskat i förhållande till läget efter sommaren.

Vi rekommenderar dig också att ladda ner Väsbyappen. Den kan du använda när du behöver felanmälla till kommunen eller anmäla ett brott, komma i kontakt med polisen, mobila väktare, fältare, SLs trygghetsnummer och andra som arbetar för att skapa ett tryggare Väsby i vårt närområde. Vi måste alla hjälpas åt genom att rapportera det vi ser. Håll gärna vår ordförande informerad om hur du upplever tryggheten.