Filtren i ventilerna

Så ska ?knappen? stå vid öppen ventil

Vårt hus har mekanisk frånluftsystem med återvinning. Det innebär att frisk luft kommer in i lägenheten via ventiler ovanför fönster och fönsterdörrar. Lämna därför ALLTID ventilationsventilerna ÖPPNA, annars kommer inte ventilationen fungera som den ska. Frånluften tas från kök och badrum. Energin från den varma frånluften som ventileras bort återvinns och hjälper till att värma upp varmvattnet i huset.

Den röda knappen ska INTE synas när ventilen är öppen


Filtren i ventilerna måste rengöras regelbundet. Vi uppmanar därför SAMTLIGA att skruva ner ventilerna och rengöra dem.