Golvbrunnar

Golvbrunarna bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt- Purus golvbrunnar är självrensande. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t ex maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer. Undvik att repa ytan.

Tips! För bättre hygien - spola fem skunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Rostfria golvbrunnar
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t ex diskpulver eller milt skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsa rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten, torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar uppkommer efter torkningen är detta indikationer på att ytan inte har blivet ren varför behanding måste upprepas. Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.

Anmärkning: Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Avlägnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar:
- Ättikssprit (den i handeln förekommande)
- 10% ättikssprit
- Utspädd salpetersyra (en del HNO3 tillsättes 4 delar vatten)

Anmärkning: Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjs. För övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med mjuk putsduk görs. Använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggingar som ej har stått kvar längre tid på den rostfriga ytan, kan normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra skurpulvet gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.

Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten avlägsnats enligt ovan.

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, utspädd med 4 delar vatten. Sköljning och torkning enligt ovan.