Laminatbänkskiva

Allmänt om skötsel av laminatbänkskiva:
Rengör bänkskivan regelbundet så här:
- Använd vatten, milt diskmedel eller annat milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan eller skurpulver som gör att ytan mattas.
- Använd trasa/svamp som inte repar. Använd inte stålull, nylonsvamp och liknande.
- Fukta trasan/svampen. Tillsätt lite diskmedel och torka bänkskivan.
- Torka alltid rent från rengöringsmedel med trasa fuktad med rent vatten. Torka därefter bänkskivan torr med mjuk trasa.
- För att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöring kan fönsterputsmedel användas.

Fläckar, märken och hårt smutsade ytor:
- Även vid borttagning av fläckar rekommenderas rengöringsmedel utan slipverkan. Applicera rengöringsmedlen, gnid på fläcken och torka rent med vatten samt torka torrt efteråt.
- Prova mjuk nylonborste på svårare fläckar och på fläckar på en annan laminatyra med struktur.
- Vid ingrodda fläckar eller missfärgade områden (t ex från långvarig exponering för tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan man prova att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Tusch- och bläckmärken avlägsnas med lämplig lösningsmedel (t ex aceton, alkoholer etc) på ren trasa.
- Färgfläckar och klotter tas bort med organiska lösningsmedel som nafta och cellulosaförtunning, som inte påverkar laminatytan.
- Vid hårt smutsade ytor kan lösningsmedel som tinner eller T-sprit provas. OBS. Inte på lackerade eller målade kantlister.

Tips och varningar!
- Skär inte grönsaker och annat direkt på bänkskivan, använd skärbräda.
- Laminat tål mycket värme, men ställ inte varma kokkärl direkt på bänkskivan. Använd alltid stativ eller annat grytunderlägg då det kan vara svårt att avgöra kärlets temperatur.
- Använd inte skurkuddar eller starka rengöringsmedel med slipverkan.
- Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar kan ge permanent missfärgning av laminatytan. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel bör genast tvättas bort.
- Använd inte möbelpolish på laminatytan. Den kan orsaka missfärgningar och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.