Ekonomi

Föreningen har köpt fastigheten Vilunda 25:1 av byggherren, Brabo, för 154.674.576 kronor.

I kostnaden ingår:
- Markanskaffning
- Entreprenadkostnad
- Gatukostnad
- Bygglov
- Byggfelsförsäkring
- Krediträntor
- Anslutningsavgifter (VA, El, Fjärrvärme, Tele, Data)
- Lagfartskostnad
- Pantbrevskostnad
- Dispositionsfond

Kostnaden har finansierats dels av avgifter från medlermmarnas insatser och momsrestitution (garagedelen) samt med banklån.

Föreningens lån uppgår till 47 340 000 kronor med en genomsnittlig ränta på 1,69% (2022-11-01). Föreningen amorterar av 1 000 000 kronor varje år.

Föreningen har under de 11 år föreningen funnits haft mycket god ekonomi. Det har inneburit att br-avgiften har kunnat sänkas flera gånger under dessa år. På grund av ökade räntekostnader, hög inflation och allmänt ökade kostnader har föreningen dock under senare år tvingats höja br-avgiften. Avgiften är ännu inte tillbaka till den nivå som gällde när fastigheten var ny. För att minska kostnaderna för ej el, värme och vatten ingår dessa inte i br-avgiften utan var och en betalar efter sin egen förbrukning.

Den främsta anledningen till den goda ekonomin är att räntekostnaderna varit betydligt lägre än vad som budgeterats. Men också att styrelsen undan för undan ser över alla avtal för att i första hand teckna avtal med lokala entreprenörer för att öka kvaliteten men också får att minska kostnaderna.

Omställningen till gemensamt abonnemang för elen har också inneburit lägre kostnader både för föreningen och för enskilda medlemmar. Från 1 januari 2014 har även individuell fördelning av värmekostnaderna införts.

Det marknadsmässiga värdet av lägenheterna har pga av det allmänna läget i omvärlden minskat under 2022 och ligger på ca 35 000-40 000 kr/kvm (2022).