Ekonomi

Föreningen har köpt fastigheten Vilunda 25:1 av byggherren, Brabo, för 154.674.576 kronor.

I kostnaden ingår:
- Markanskaffning
- Entreprenadkostnad
- Gatukostnad
- Bygglov
- Byggfelsförsäkring
- Krediträntor
- Anslutningsavgifter (VA, El, Fjärrvärme, Tele, Data)
- Lagfartskostnad
- Pantbrevskostnad
- Dispositionsfond

Kostnaden har finansierats dels av avgifter från medlermmarnas insatser och momsrestitution (garagedelen) samt med banklån.

Föreningens lån uppgår till 48 090 000 kronor med en genomsnittlig ränta på 0,62% (2022).

Föreningen har en mycket god ekonomi. Tack vare detta har br-avgiften sänkts ca 30%. Samtidigt ingår ej el, värme och vatten i br-avgiften utan var och en betalar efter sin egen förbrukning.
 
Den främsta anledningen till den goda ekonomin är att räntekostnaderna varit betydligt lägre än vad som budgeterats. Men också att styrelsen undan för undan ser över alla avtal för att i första hand teckna avtal med lokala entreprenörer för att öka kvaliteten men också får att minska kostnaderna.

Omställningen till gemensamt abonnemang för elen har också inneburit lägre kostnader både för föreningen och för enskilda medlemmar. Från 1 januari 2014 har även individuell fördelning av värmekostnaderna införts.

Det marknadsmässiga värdet av lägenheterna har sedan starten ökat  och ligger på ca 42 000-45 000 kr/kvm (2021).