29. Överlåtelse vid dödsfall

Meddela styrelsen snarast när ett dödsfall har skett. Oberoende av om lägenheten därefter ska säljas eller övertas av annan ägare som också bor i bostadsrätten ska kopia på bouppteckningen som visar vilka som är dödsbodelägaren skickas till styrelse. Om det är fler än en dödsbodelägare så ska även en arvskifteshandling som visar delningen av arvet bifogas till styrelsen. Om lägenheten ska säljas hjälper mäklarna till med nödvändiga handlingar för medlemskap och kontrakt. Om lägenheten ska övertas av annan ägare som också bor i lägenhet behövs ingen medlemsansökan eftersom denne redan är godkänd som medlem.

Ett dödsbo får inneha lägenheten i max 3 år, sedan måste den skiftas eller säljas