28. Värme, ventilation och elinstallationer

På samtliga element sitter mätare som mäter din individuella förbrukning av värme. Om mätaren går sönder ber vi dig snarast felanmäla detta till styrelsen så vi kan ersätta den med en ny.

Det är Minol Mätteknik som har sköter mätdata individuellt i din lägenhet och i gemensamma utrymmen både för värme, el och vatten. Förbrukningen redovisas sedan kvartalsvis på din hyresavi.

Under årets kalla perioder gör vi vad vi kan för att du som hyresgäst ska ha ett behagligt inomhusklimat, med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi följer branschorganisation Fastighetsägarnas rekommendationer och försöker se till att du har en temperatur på 20–21 grader.

Vänta gärna ett par dagar innan du gör en felanmälan, i synnerhet som det i början och slutet av den kallare årstiden kan vara stora variationer i utomhustemperaturen och det kan ta någon dag innan uppvärmningen stabiliserar sig.

Vid snabba väderomslag hinner inte alltid värmesystemet med att ställa om och det kan därför upplevas som kallare än det faktiskt är.  

Om du upplever problem med inomhustemperaturen ber vi dig också kontrollera följande innan du gör en felanmälan:

- Se till att alla element är fullt påskruvade (de ska då vridas moturs).
- Se till att det inte står möbler eller hänger tjocka gardiner framför elementet, eftersom de förhindrar god värmespridning. Använd en trovärdig termometer för att kolla temperaturen. Mätningen ska göras en meter ovanför golvyta och minst en meter från fönster.

Om du åker bort en lägre period och vill stänga av elementen ställer du dem i läge med blomman, alltså ej 0.
Tänk också på att du alltid ska ha spjället ovanför balkongdörr och fönster öppet för att ventilationen i din lägenhet ska cirkulera