27. Vattenskador

Ett stort problem i många föreningar är vattenskador i kök och badrum som också är kostsamt för dig och föreningen. Vi vill därför tipsa dig hur du kan förebygga dessa. 

- Stäng av vattnet till diskmaskinen efter varje diskning
Vi rekommenderar att du ALLTID stänger av vattnet till diskmaskinen efter varje diskning. Det är ett bra sätt att förebygga vattenskador.

- Stäng av vattnet till hela lägenheten när du åker bort. 

Om du åker bort mer än ett par dagar kan du enkelt stänga av varm - och kallvattnet till hela lägenheten med de två röda kranarna under diskbänken för att minska risken för vattenskador, se bilden på kranarna i avstängt läge.