26. Uthyrning i andra hand

All form av uthyrning måste ALLTID godkännas av styrelsen. Fyll i dina önskemål i blankett för andrahandsuthyrning som du får av styrelsen. I de flesta fall godkänns andrahandsuthyrning i max. ett år. De fall som styrelsen kan godkänna uthyrning i andra hand är framförallt:

·       Studera på annan ort

·       Provbo tillsammans med partner på annan ort

·       Utlandstjänstgöring

·       Marknadsmässiga skäl vid problem med försäljning av bostadsrätten.

·       Till närstående