15. Lekredskap på gården

Det är inte tillåtet att ställa upp lekredskap, till exempel studsmattor och bad-bassänger, på mark i anslutning till fastigheten, exempelvis på innergården. Detta eftersom vi som markägare är ansvariga för att användning sker korrekt, men inte har möjlighet att bevaka det när vi inte själva ställt dit utrustningen.

Om du däremot använder lekredskap på den tomt som tillhör din lägenhet, exempelvis på din uteplats, är du själv fullt ansvarig. Se då till att inga obehöriga har oövervakat tillträde. Använder du en badbassäng måste du också se till att vatten du tappar ut inte orsakar skada på fastigheten. Som vanligt bör du också visa hänsyn gentemot grannar.