13. Källsortering

För att värna om miljön och hushålla med resurserna finns det två soprum till ditt förfogande. Det är viktigt att du lägger dina sopor i rätt kärl för att våra entreprenörer ska ta hand om soporna och föreningen inte ska drabbas av extra kostnader.  

Observera att större plastföremål som möbler, leksaker och elektronik INTE får slängas i föreningens soprum utan ska sorteras som grov- eller hushållsavfall och lämnas till återvinningscentralen i Smedby.

I övre soprummet på Skolvägen 3 lägger du:

- Plastförpackningar
Hårda förpackningar av plast, exempelvis flaskor, burkar, dunkar och små hinkar, samt mjuka plastförpackningar, exempelvis påsar, refillpaket, tuber, chipspåsar, frigolit och plastfolie samlas in. Oftast sorteras de i samma behållare, men i vissa fall i två olika. Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger löst, det underlättar återvinningen.

- Pappersförpackningar
Sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar, postpaket och wellpapplådor samlas in. Platta till och vik ihop dem, och lägg mindre förpackningar inuti större.

Observera att kuvert sorteras som hushållsavfall. Tidningar, reklamblad och dylikt sorteras som tidningar.

- Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, urskrapade och torra färgburkar, aluminiumfolie och -formar samlas in.?Böj in vassa lock på konservburken, låt hatten på tuber sitta kvar.

Observera att burkar med färg- och limrester sorteras som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar sorteras som grov- eller hushållsavfall och ska lämnas hos återvinningsstationen i Smedby.. Läskburkar och liknande lämnas mot pant på returstation i närmaste butik.

- Glas
Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas samlas in. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera även dem i återvinningskärlen efter materialslag.

Observera att 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i närmaste butik. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas sorteras som grov- eller hushållsavfall och ska lämnas hos återvinningsstationen i Smedby. Glödlampor ska sorteras i andra soprummet tillsammans med ljuskällor.

- Tidningar
Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv/ritpapper samlas in. Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren.

Observera att kuvert sorteras som hushållsavfall alternativt brännbart.
 
Mer om hur du källsorterar kan du läsa på www.avfallsverige.se.

I det nedre soprummet på Skolvägen 1 lägger du:

- Matavfall
Det finns speciella bruna papperspåsar som du ska använda för sortering av matavfall. Dessa finns att hämta i soprummet. Där finns också en informationsbroschyr som talar om vilka sopor som du ska slänga i matavfallen. Du slänger de bruna påsarna med matavfall i de bruna tunnorna till vänster i soprummet.

- Hushållssopor
Övriga hushållssopor som du inte kan sortera i de olika kärl som står till ditt förfogande slänger du i de gröna kärlen som står till höger i soprummet.

- Batterier
Små batterier lägger du i kärl avsedda för detta.

- Ljuskällor
Alla typer av lampor lägger du i kärl avsedda för detta