12. Individuellt mätning av el, värme och vatten

Individuell mätning av tappvarmvattnet, el och värme är installerat i huset. Detta för att det ska bli en rättvis debitering, dvs du betalar bara för din egna förbrukning, inte grannens. Dessutom brukar det generellt minska den faktiska förbrukningen, vilket är bra ur miljöhänsyn och minskar kostnaderna för individen.

Själva faktureringen sker på hyresavierna för månadsavgifterna. Eftersom debiteringen speglar faktisk förbrukning kommer kostnaderna för denna avisering i efterskott, kvartalsvis.

Din egen förbrukning kan du följa via Minols webbportal, www.minolweb.se. Samtliga br-innehavare har en personlig inloggning som följer med lägenheten där all information finns om nuvarande och tidigare förbrukning.

EL
EON är elleverantör till fastigheten. Föreningen har tecknat ett gemensamt abonnemang för samtliga lägenheter. Du betalar dock för din egen förbrukning. Varje lägenhet har en elmätare där du kan läsa av din aktuella förbrukning. elmätarna är placerade på bottenplanet i anslutning till respektive trapphus.

VÄRME
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme hos Fortum, numera Stockholm Exergi. Lägenheterna värms upp med vattenburna radiatorer. Med hjälp av termostatventilen kan värmen regleras. I badrummen finns elburen golvvärme installerad. Denna går att reglera och att stänga av helt. Handdukstorken i badrummet har en strömbrytare för att stänga av eller sätta på värmen. Yttertemperaturen på handdukstorken går att reglera mellan 38 graderC och 60 graderC. Val av temperaturen sker genom att vrida termostatratten. Vridning åt höger ger högre temperatur.

VENTILATION
Huset ventileras med ett mekaniskt frånluftssystem med återvinning. Det innebär att frisk luft kommer in i lägenheten via ventiler i anslutning till fönster och fönsterdörrar. Lämna därför ALLTID ventilationsventilerna öppna, annars kommer inte ventilationen fungera som den ska. Frånluften tas frn kök och badrum. Energin från den varma frpnluften som ventileras bort reervinns och hjälper till att värma upp varmvattnet i huset.