10. Håltagning i lägenhetsväggar och fasad

All infästning håltagning som du avser att göra utvändigt på fasaden måste ALLTID först godkännas av föreningens styrelse.

Läs även föreningens stadgar där det framgår vad man kan göra själv i lägenheten och vad som kräver styrelsens godkännande.

Väggarna i lägenheterna är av två typer, dels betong (främst de väggar som är mot andra lägenheter, fasader och trapphus) dels gips på stålreglar. Denna information är för att du skall använda rätt typ av upphängningsanordningar/skruvar för tavlor och annat som du avser att fästa i väggen.

För lättare tavlor finns praktiska plastkrokar med spik på baksidan som lätt kan slås in med hjälp av en hammare i de flesta väggar. Har du däremot tänkt hänga upp en riktigt tung och stor tavla på en hård vägg (betong) bör du borra i en eller två krokar eller skruvar för att vara säker på att tavlan hänger kvar.

Se till att det inte går några kablar bakom. Titta efter kontakter och eldosor och borra inte rakt över eller under dessa.

Ju tyngre saker du vill hänga upp, desto större bör pluggar och skruvar vara. Vid osäkert fråga gärna i närmaste fackhandel för tips och råd kring vilken sorts borr och plugg du skall använda. Ska du montera en TV kan du fråga i butiken hur den bör fästas i väggen.

·       Infästning i betongvägg/tak

Använd slaggborrmaskin för håltagning. Sedan används plastplugg i hålet som du sedan skruvar skruven i. Ta ut rätt storlek på plugg och skruv. Dessa ska matchas med samma storlek som borren. Ju tyngre saker du vill hänga upp, desto större bör pluggar och skruvar vara.
 

·       Infästning i gipsvägg

Eftersom skruvar inte fäster i detta material måste man använda en särskild plugg som fälls ut på baksidan av plattan. Det finns tre typer av plugg: Mollyplugg, Allplugg och Skruvankare. Gipsväggarna i lägenheterna består av så kallad enkel gips
(13 mm). Borra lika stort hål som pluggen är bred. Slå i pluggen. I Mollyplugg ska skruven sitta kvar hela tiden. Allpluggen ska vara ihopvikt när du sätter den i hålet. Skruvarankaret behöver du inte ens borra för att skruva direkt i väggen men du kan för-borra med liten borr för säkrare resultat. Med hjälp av en regelsökare kan du hitta närmaste stålregel att fästa i om man ha extra tunga saker att montera.

·       Infästning i kaklad badrumsvägg

I badrummen förekommer båda väggtyperna (gips eller betong). För att ta reda på vilken typ det är kan du knacka i väggen. Känns den stum och tät är den en hård vägg av betong. Känns väggen däremot ihålig och lätt är det en gipsvägg. Då badrummet är ett s k ”våtutrymme” så gäller det att täta noggrant efter hålet.