7. Flyttning

De flesta br-innehavare väljer idag att sälja/köpa sin nya lägenhet via en mäklare. Det innebär då att mäklaren tar fram alla nödvändig avtal för att du som säljare respektive köpare ska bli godkänd av föreningen. Glöm inte att göra adressändring i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten.

Innan du flyttar kommer en av föreningens vice-värdar att göra en avsyning av lägenheten. Denna avsyning ersätter dock inte den besiktning du som köpare/säljare bör göra för att trygga din affär.

Tack vare att föreningen har tecknat gemensamt abonnemang för el behöver du inte avregistrera dig eftersom kostnaden läggs på ägaren av lägenheten vid aktuellt tillfälle. Däremot blir det en eftersläpning av kostnaderna för el, värme och vatten eftersom detta debiteras kvartalsvis utifrån de faktiska kostnaderna. Det innebär att säljare och köpare för göra upp betalningsansvaret för aktuell period vilken framgår av hyresavin.

Samma sak är det med Triple Play. Ingen uppsägning till Telia behövs. Du som säljare överlämnar inloggningsuppgifterna till köparen så fortsätter de bara på abonnemanget som är kopplat till lägenheten i fastigheten. Däremot om du som säljare har utökat med fler tjänster måste du säga upp dessa hos Telia.

Tänk också på att överlämna inloggningsuppgifterna till Minol så att den nya ägaren kan följa energiförbrukningen i lägenheten.

Du får automatiskt besked om vilket kapitaltillskott du får dra av i deklarationen när du sålt din bostadsrätt från SBC. Kapitaltillskott följer med på kontrolluppgifterna som skickas ut i början av året.