Extra nycklar

Om du önskar beställa extra nycklar till din lägenhet så vänder du dig till Christina Nordenskjöld Liljegren, Skolvägen 7, e-post: magnusonina@gmail.com eller mobilnr: 0739-13 22 33