6. Felanmälan

Du ska ALLTID anmäla alla fel på fastigheten till föreningens felanmälan som sköts av Renew Service. Detta för att vi vill att alla fel ska registreras så att vi vet var vi har våra brister och behöva ha extra koll på för underhåll och reparation. Föreningen har utsett vice-värdar och dessa tar ibland hand om enklare reparationer och rondering för att hålla kostnaderna nere men också för att det ska gå smidigare och snabbare.

För att underlätta för dig när det uppstår fel i din bostadsrätt som du inte själv kan åtgärda kan du vända dig till felanmälan på Renew också. De skickar då en handdy-man som hjälper dig med reparation eller underhåll och fakturerar dig direkt med ROT- eller RUT-avdrag. Du kan självklart också anlita annan hantverkare om du så önskar. Tänk dock på att alla reparationer och underhåll måste göras professionellt för att försäkringarna ska gälla när det uppstår större skador.

Felanmälan inkl. störningsjour, Renew Service, Dygnet runt, alla dagar - 08-34 38 00
felanmalan@renewservice.se - www.renewservice.se