4. Bredband, TV och telefoni - Triple Plat via Telia

I samband med att fastigheten byggdes, 2011, fick Telia i uppdrag att installera ett fibernät till fastigheten. Det innebär att telefon, data och TV ansluts till uttag i varje lägenhet i ett el/säkringsskåpsskåp som finns placerad i varje lägenhet,  klädkammaren.

För att kunna erbjuda dig som boende en så billig och bra lösning som möjligt har föreningen anslutit hela fastigheten till ett kollektivt fastighetsnät hos Telia. Det innebär att föreningen står för abonnemangskostnaden för samtliga br-innehavare. I abonnemanget ingår Telias grundsortiment som ger dig tillgång till bredband 100/100 och TV-paket Lagom. Om du önskar högre hastighet eller tillgång till fler TV-kanaler så kan du själv ökar på med dessa tjänster och får då betala för detta direkt till Telia.

I dagsläget går det inte att ansluta till någon annan operatör än Telia