3. Brand och utrymning

Som boende i flerfamiljshus är det viktigt att du håller god brandsäkerhet. I samtliga lägenheter i vår förening installerade byggföretaget brandvarnare redan från start som matas med inbyggt 10-års batteri. När 10 år har gått, dvs 2021, kommer brandvarnaren att avge ett långt pip med ungefär en minuts mellanrum. Det gör den ca en månad innan batterierna är helt slut. Då är det dags att byta brandvarnaren. Den fungerar dock normalt under denna tid. Batteriet avaktiveras när detektorn lossas från sitt fäste.

Om det skulle börja brinna kan det vara bra att du själv skaffar dig en brandfilt och en brandsläckare till din lägenhet. Därutöver har föreningen installerat brandsläckare i varje trappuppgång på bottenvåningen och vid varje utgång till garaget.

Vi rekommenderar Räddningsverkets pulversläckare om minst sex kilo, effektivitetsklass 43A 233BC. Är branden liten har du då möjlighet att släcka den själv, men ta inga onödiga risker.

Generellt ska du agera enligt grundregeln ”rädda, varna, larma, släck” vid brand. Gör du bedömningen att du inte kan släcka själv måste du snabbt ta dig ut ur lägenheten och stänga dörrar. Du måste också larma 112 och varna grannar.

Mer om hur du hanterar en brand i flerfamiljshus kan du läsa på www.msb.se