2. Bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du äger alltså en del av hela fastigheten, dvs alla gemensamma utrymmen. Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du har ett individuellt ansvar för reparation och underhåll innanför väggarna i din lägenhet. Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. I princip svarar du normalt sett för allt underhåll i lägenheten utom värmeelement och värmeledningar. Tänk på att du oftast behöver styrelsens godkännande för förändringar i din bostad

När det gäller fastigheten och alla gemensamma utrymmen betalar alla bostadsrättsinnehavare för detta gemensamt. På den årliga årsstämman väljer du styrelse som bl a har till uppgift att sköta fastighetens reparationer och underhåll på kort och lång sikt. De beslutar också om vilken br-avgift som behövs för att täcka alla gemensamma kostnader. Mer information om vad gränsdragningen går mellan ditt individuella ansvar och föreningens framgår av föreningens stadgar som du finner på hemsidan.

Varje månad betalar du en br-avgift till bostadsrättsföreningen. Den ska ALLTID vara betald senast den sista i månaden innan. Hela föreningens ekonomi bygger på de samlade intäkterna från samtliga br-innehavare. Om du inte sköter betalningen av din br-avgift kan du bli uppsagd från lägenheten. Detsamma gäller för betalningen av din parkeringsplats i garaget eller uteplatserna. Avgiften ska vara betald senast den sista i månaden innan annars kan du bli uppsagd från din parkeringsplats.

Grannsamverkan
Fler av oss har flyttat från hus till lägenhet och är inte vana vid ljud från grannar. Andra har flyttat hemifrån för första gången och njuter av friheten att få spela högt och ställa till med fest utan att föräldrarna är där och klagar. Oavsett skälet är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra, men också att vi har förståelse för att vi är olika och har olika behov och intressen. 

För att skapa en god grannsämja är det viktigt att vi alltid pratar direkt med varandra och försöker lösa de problem som uppstår. Först därefter kan vi vända oss till störningsjouren, dvs Renew Service, eller vid behov polisen. Du får gärna höra av dig till styrelsen för att hålla oss informerade, men vi går inte in och löser problemet åt dig. Det måste var och en ta ansvar för.

Ett litet tips inför festen! Sätt upp information i trappuppgången och meddela dina grannar att du ska ha fest och be dem höra av sig direkt till dig om du stör.