Parkeringsbolaget

Uthyrningen av parkeringsplatserna utomhus och inomhus i garaget hanteras av ett dotterbolag till föreningen.

I styrelsen för Parkeringsbolaget Suseboparken AB ingår:
- Gunilla Ridström, ordförande (även föreningens ordförande)
- Agneta Engberg, ordinarie ledamot
- Maryam.Akhondipour, suppleant

Internrevisor
- Magnus Liljegren

Årsredoisning 2020/2021
Årsredovisning 2019/2020