Installation av brandvarnare

För att öka tryggheten installerar vi nu brandvarnare i vår fastighet

Brandvarnarnare är trådlösa och kommer att placeras i garaget, källarförråd och i alla gemensamma utrymmen. På grund av det ekonomiska läget med ökade kostnader för räntor och energi har föreningen valt en hyrmodell.

På sikt kommer även motsvarande system att installeras i lägenheterna.