Trygga Väsby - Samverkan mellan fastighetsägare - Vi är med

För att öka tryggheten och trivseln i centrala Väsby har en ny förening bildats där Brf. Suseboparken var första medlemmen.

Föreningens ordförande Gunilla Ridström har valts in i styrelsen för den nybildade föreningen.

Kortsiktigt och mer direkt kan medlemmarna få nytta av föreningen på olika sätt:
? Kostnadsfri trygghetsbesiktning av samtliga bostadshus,
lokalfastigheter och P-anläggningar.
? Delta i gemensamma upphandlingar av exempelvis bevakningstjänst, klottersanering och andra entreprenader.
? Möjlighet till inflytande över trygghets- och annat utvecklingsarbete i stort i Väsby.
? Tillgång till kunskap och tjänster om trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder genom projektledning och specialister.

Under hösten kommer du att få höra mer om vad medlemmarna i föreningen vill göra för att öka den upplevda tryggheten.