Br-avgiften fortfarande en av Väsbys lägsta

Br-avgiften har under de 9 år som föreningen funnits sänks med ca 35%.

Tack vare den låga räntan och att så många medlemmar är delaktiga i enklare underhåll har föreningen lyckats sänka br-avgiften bortåt 35% sedan starten, 2011.

Samtidigt har kostnaderna för el, värme och vatten också sänkts genom att de är individuella och inte ingår ii br-avgiften utan betalas av var och en utifrån den faktiska förbrukningen.

I bostadsrättsavgiften ingår kostnaden för Triple-Play, dvs TV, bredband och telefoni, samt försäkringen för bostadsrättillägg.

Styrelsen för föreningen har samtidigt beslutat att minst 1,2 Mkr per år ska amorteras av på föreningens lån samt att avsätta mer pengar till fond för yttre underhåll.