Fler laddstolpar för nio elbilar

Nu har föreningen utökat med ytterligare laddstolpar toll totalt nio ii garaget vilket möjliggöra för betydligt fler elbilar att kunna ladda el.

Installationen blev möjlig tack vare bidrag från Klimatklivet. I dagsläget är några få platser lediga. I första hand är platserna avsedda för föreningens br-innehavare och i andra hand för våra hyreasgäster.

För mer information kontakta föreningens ordförande, Gunilla Ridström, 073-91 04 700, gunilla@ridstrom.com