Mäklarinformation

Föreningens adress:
Brf Suseboparken
Skolvägen 5 
194 74 Upplands Väsby

Adresser
Kyrkvägen 16, Kyrkvägen 22 , Skolvägen 3 , Skolvägen 5 , Skolvägen 7.

Fastighetsförteckning
Vilunda 25:1


Fastighetsvärdering: Bedömt marknadsvärde 165 000 000 (mars 2018)
Bildad: 2012
Byggnadsår: 2010/2011
Byggherre: Brabo
Lägenheter: 57 bostadsrätter
Förråd: 57
Lokaler: 5
Garage: 44 platser inomhus varav tretton extra breda, varav 9 bredare med laddstolpar för elbilar, 2 handikapplatser
P-platser: 17 platser utomnhus utefter Skolvägen
Balkong: Ja
Hiss: Ja
Bredband: Telia
Miljöhus
Uppvärmning: Fjärrvärme och värmepump-frånluft (el)
Energiprestanda: 72 kWh/m2 och år, Energiklass: C

Fastigheternas area
Bostadsyta: 4 353 kvm
Lokalyta: 334 kvm
Totalt: 4 687 kvm Markarreal: 3 368 kvm

Antal byggnader: 3
Antal våningar: 4
Antal lokaler: 5

Organisationsnr: 769621-4175

För att sänka energikostnaderna ha föreningen infört individuell mätning av varmvatten, el och värme, vilket innebär att kostnaden för dessa inte ingår i aviavgiften utan debiteras utifrån den egna förbrukningen.

Föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga 57 bostadsrättsinnehavare. Det innebär att de boende endast behöver teckna en hemförsäkring för lösöret. Föreningen har även tecknat en kollektiv fastighetsanslutning för triple-play, dvs telefoni/TV/bredband.