Felanmälan

Fastigheten förvaltas av Renew Service AB, som har föreningens uppdrag att sköta förvaltning och fastighetsskötsel.

FELANMÄLAN inkl. störningsjour
Renew Service
Dygnet runt, alla dagar
08-34 38 00
felanmalan@renewservice.se
www.renewservice.se
 

FELANMÄLAN - Avgifts- och hyresfrågor
Kundtjänst SBC
Telefontid kl. 07.00-21.00
Telefon: 0771-722 722

kundtjänst@sbc.se