Styrelse

Medlemmarna i föreningen väljer styrelse en gång om året på föreningsmötet/årsmötet under hösten. Styrelsen har möten ca sju ggr/år och efter varje möte sammanställs den viktigaste informationen i en lägesrapport som skickas till alla medlemmarna och sätts upp på anslagstavlorna. Du finner de senaste utgåvor under rubriken Medlemsinformation, lägesrapporter.

Styrelsen ansvarar för fastighetens underhåll och skötsel och har anlitat olika entreprenörer för skötsel av detta. I första hand eftersträvar styrelsen att anlita lokala entreprenörer.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Gunilla Ridström, ordförande och butiksansvarig
Skolvägen 5
gunilla@ridstrom.com
073-91 04 700    

Magnus Liljegren, teknisk förvaltning, vice-värd
Skolvägen 7
magnus.liljegren@gmail.com
0739-20 30 01

Bengt Vestin, teknisk förvaltning, vice-värd
Skolvägen 3
Mobil: 0706-924 214
e-post: bengt.vestin@telia.com

Roberto Angoletto, fastighetsförvaltning, vice-värd
Skolvägen 3
Mobil: 070 524 52 91
e-post: robertos.piab@gmail.com

Susmita Bhattacharjee, sekreterare, städansvarig
Skolvägen 5
Mobil: 073-764 39 95
e-post: sushi_simba@hotmail.com

Agneta Engborg, ekonomiansvarig
Skolvägen 5
Mobil: 0739-08 25 37
e-post: agnetaengborg@gmail.com

SUPPLEANT

Åke Bergström
Skolvägen 3
0703-14 09 15
akebergstrom1@gmail.com