Föreningsmöte

En gång om året hålls ett ordinarie föreningsmöte där du som medllem väljer vilken styrelse du vill ska företräda dina intressen under det kommande året. Du beslutar även om årsredovisning för det gånga verksamehetsåret, budget för kommande år och fler andra viktiga frågor. Dessa ekonomiska rapporter finner du under rubriken Ekonomi i vänstra spalten.

Styrelsen eller du som medlem kan också kalla till extra föreningsmöte när som helst under året om det finns viktiga frågor som behöver diskuteras