24. Stadgar

Stadgarna i en bostadsrättsförening reglerar bl a vem som ansvarar för vad, föreningen eller du som br-innehavare. I stadgarna framgår också hur styrelsen väljs. Andra regler som gäller är bostadsrättslagen och lagen om ekonomisk förening.

Stadgar för Brf. Suseboparken