9. Hem - och bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga 57 br-innehavare som täcker kostnader vid bl a brand eller stöld av fast egendom. Det innebär att du bara behöver teckna en egen hemförsäkring för att täcka ditt lösöre vid brand eller stöld.