Parkeringsbolaget

Uthyrningen av parkeringsplatserna utomhus och inomhus i garaget hanteras av ett dotterbolag till föreningen.

I styrelsen för Parkeringsbolaget Suseboparken AB ingår:
- Gunilla Ridström, ordförande (även föreningens ordförande)
- Maryam.akhondipour, ordinarie ledamot
- Kerstin Tjernberg, suppleant

Internrevisor
- Magnus Liljegren

Årsredovisning 2019/2020
Årsredlvisning 2018/2019
Årsredovisning 2017/2018
Årsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2015