Parkeringsplatser

Föreningen har 48 garageplatser inomhus som nås via garageporten från Skolvägen. Tio platser är extra breda och fyra platser har laddstolpe för laddning av elbilar samt två handikapplatser. Dessutom finns 17 parkerringsplatser utomhus, 10 platser utefter Skolvägen 3 och sju platser utefter Skolvägen 5.
 
Kontakta Kerstin Tjernberg, 0705-12 46 81, kerstin@tjernberg.se, om du är intresserad av en p-plats utomhus eller inomhus i garaget.

Tilldelning av garageplatser vid kö

Platser tilldelas efter kötid. I första hand tilldelas platserna till bostadsrättshavare, i andra hand lokalhyresgäster. Boende som tidigare inte har någon plats går före boende som redan har en plats.

Vill du ha en garageplats eller utomhusparkering?

Vill du hyra en garageplats eller en plats utomhus, kontakta Kerstin Tjernberg, på Skolvägen 7, kerstin@tjernberg.se, mobil: 070-512 46 81.