Ledig lokal

Fasad3-Suseboparken

Centralt i Väsby finns en lokal på 107.5 kvm ledig

Alldeles utanför norra entrén till Väsby Centrum på Kyrkvägen 20 finns en ledig lokal på 107,5 kvm. Lokalen ligger på en trafikerad gata där många människor rör sig. Det finns dessutom parkeringsplatser för besökare alldeles utanför.

Lokalen ligger i ett område där det byggs mycket så antalet besökare (kunder) kommer att öka under de närmaste åren med flera tusen.

Lokalen är lämplig för butik, service eller kontor.

Lokalen ligger i Brf Suseboparken. För mer information kontakta Gunilla Ridström, ordf. i föreningen. 073-91 04 700 eller info@brfsuseboparken.se